Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, hotel ślesin, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel konin

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenia

Odczyt

jest to prezentacja własnych poglądów i przemyśleń autora na dany temat, z reguły przedstawionych subiektywnie, w oparciu o dowolny warsztat badawczy.

finanse, oferta szkoleniowa

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

ubezpieczenia, szkolenie

Umowa agencyjna - Umowa pomiędzy zleceniodawcą (towarzystwem ubezpieczeń) i agentem zobowiązująca agenta do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.

szkolenie otwarte, budowlane

Lokal użytkowy - to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników dzia... » więcej

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskow... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pi... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik za... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygoto... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte

szkolenie

Szkolenie: Zarządzanie różnymi typami osobowości

Na szkoleniu udzielimy Ci praktycznych wskazówek z zakresu psychologii, które pozwolą Ci zrozumieć zachowanie swojego zespołu i poszczególnych pracowników. Na szkoleniu dowiesz się, któremu pracownikowi powierzyć zadania wymagające skupienia i rzetelności lub zadania, których podstawą będzie stworzenie miłego kontaktu interpersonalnego. Szkolenie podpowie jaki typ osobowości będzie radził sobie w sytuacjach stresowych, a którego strach wpędzi w niemoc twórczą. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych typów charakteru.

Szkolenie: Twórcze rozwiązywanie problemów

W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak sobie radzić z krytyką i atakiem, oporem, który blokuje generowanie pomysłów. W trakcie szkolenia uczymy rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie nowych idei, kreatywności, nowych wizji. Poznasz techniki twórczego myślenia w zespole oraz drogi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzących do zyskania przewagi na rynku konkurencyjnym.

Szkolenie: Trening asertywności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz w sposób bezkonfliktowy wyrażać własne poglądy i emocje w życiu zawodowym i prywatnym.

Jeżeli chcesz się nauczyć wyrażać własne zdanie w sposób jasny i efektywny nie naruszając praw innych oraz stać się osobą bardziej pewną siebie w kontaktach ze swoimi znajomymi, pracownikami oraz rodziną to zapraszmy na szkolenie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Zdobędziesz wiedzę, która sprawi, że ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć a Ty sam będziesz lepiej rozumieć innych ludzi. Nauczysz się korzystać z języka ciała i wyrażać emocje w sposób zrozumiały dla innych. Dowiesz się jakie są mocne i słabe strony twoich umiejętności komunikacyjnych z ludźmi. Poznasz trzy różne style komunikowania się z ludźmi.

Program szkolenia

 • Wybrane techniki asertywne: Zasady prowadzenia asertywnej komunikacji w kontekście zawodowym i prywatnym. Określanie własnych granic, co mogą a czego nie mogą inni w relacjach ze mną. Technika zdartej płyty i wyrażanie pozytywnych i negatywnych uczyć i informacji.
 • Asertywne komunikaty: Odmowa. Reagowanie na krytykę. Reagowanie na atak. Reagowanie na pochwałę.
 • Różne style komunikacji interpersonalnej: Asertywność. Pasywność. Agresja. Agresja i pasywność, jak sobie z nimi radzić u siebie i innych. Mapa asertywności.
 • Emocje w postawie asertywnej: Budowanie pozytywnych stanów emocjonalnych. Sposoby opanowywania negatywnych emocji.
 • Autocoaching, trening asertywności w życiu codziennym.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie. Burza mózgów. Odgrywanie ról, psychodrama. Symulacje, studia przypadków. Minimum teorii maksimum praktyki. Psychotesty. Miniwykłady. Dyskusje moderowane. Ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie zamknięte

Certyfikat energetyczny - z obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych zwolnione są takie budynki jak:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku,
 • wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Akt notarialny - to dokument o charakterze urzędowym sporządzony przez notariusza, stwierdzający dokonanie określonych czynności, np. zawarcie umowy, ugody, złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Niektóre z tych czynności - pod rygorem nieważności - muszą być zawarte w formie aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości), gdyż nakazuje tak ustawa. Jeśli nie ma wymogu ustawowego, o tym, czy dana czynność będzie miała formę aktu notarialnego, decyduje zainteresowana strona.

finanse, szkolenia otwarte

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

kredyt - Kredyt to środki udostępniane kredytobiorcy przez bank lub instytucję finansową upoważnioną do udzielania kredytów.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

ruchomości domowe - mienie ruchome w szczególności:

 • meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego,
 • sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne,
 • mienie służbowe,
 • wyroby ze srebra, złota lub platyny, monety, biżuterię, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne,
 • pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe,
 • rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny, ogrodniczy i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie,
 • części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie,
 • rośliny doniczkowe,
 • zwierzęta domowe,
 • sprzęt biurowy.

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Stan surowy - Stopień zaawansowania prac budowanych. Stan surowy otwarty oznacza, wykonanie prac konstrukcyjno-montażowych części nadziemnej budynku. Stan surowy zamknięty obejmuje również roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nie obejmuje tzw. białego montażu, ułożenia podłóg czy wykonania innych prac wykończeniowych we wnętrzu budynku.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin,szkolenia