Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. szkolenia zamknięte, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

oferta szkoleniowa

Dydaktyk

Specjalista w dziedzinie dydaktyki. Osoba mająca zdolności dydaktyczne.

finanse, szkolenia dla firm

Indeksowany kredyt - kredyt indeksowany do waluty obcej jest to zazwyczaj kredyt hipoteczny, którego wysokość jest ustalana w walucie obcej, ale wypłata następuje w PLN po kursie z dnia wypłaty kredytu, a wysokość rat jest podawana w PLN.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

POK - Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy.

szkolenia otwarte, budowlane

Wskaźnik izolacyjności akustycznej - Rw, jest wyrażany w decybelach i określa wartość redukcji hałasu przez przegrodę pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Im większa wartość wskaźnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych przepisów prawnych oraz praktycznych przykładów z realizacji ... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie ski... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygoto... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształceni... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel konin, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia konin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale konferencyjne

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

W większości przypadków odpowiedzialność za przeżywane stresy ponosimy sami, ponieważ często istotne jest nie to, co się nam faktycznie przydarzyło, a w jaki sposób to odbieramy i reagujemy. Uczestnicy szkoleni dowiadują się, czym jest stres i czy faktycznie zawsze jest zjawiskiem negatywnym. Odkrywają źródła stresu i poznają jego konsekwencje dla ich zdrowia. Dowiadują się, w jakim stopniu ich osobowość czyni ich bardziej lub mniej podatnymi na stres. Poznają sposoby zapobiegania powstawania i eskalacji konfliktów interpersonalnych oraz radzenia sobie z konfliktami natury wewnętrznej.

Szkolenie: Budowanie autorytetu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest ułatwienie nowym i młodym menedżerom funkcjonowania w nowej roli. Szkolenie pozwala uczestnikom wytworzyć nastawienie na osiąganie sukcesów i zwiększyć adaptacje do zmiany. Wpływa ono na wytworzenie przekonania, że jednym z najważniejszych czynników pracy menedżera jest jego własny rozwój.

Szkolenie gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących postaw zarządzania, dawania konstruktywnej informacji zwrotnej, motywowania pozafinansowego, komunikowania się z orientacją na pracownika.

Program szkolenia

  • Adaptacja do nowej sytuacji: Trudności i emocje związane ze zmianą dotyczącą opuszczenia, objęcia i tworzenia nowego zespołu; Metody budowania własnego autorytetu; Źródła władzy i ich wpływ na zarządzanie ludźmi; Fazy zmiany, jak przeciwdziałać własnemu oporowi.
  • Trudne sytuacje w pracy menedżera: Rodzaje konfliktów ich źródła; Strategie rozwiązywania konfliktów; Techniki twórczego rozwiązywania problemów; Prowadzenie rozmów motywacyjno korygujących.
  • Zasady pracy z zespołem: Zmiana grupy w zespół; Otwarcie współpracy z nowym zespołem; Zasady komunikacji i współpracy w zespole; Style zarządzania w praktyce.
  • Pobudzanie zaangażowania zespołu: Czynniki wpływające na motywację człowieka; Wpływ na postawę reaktywną i proaktywną pracownika; Umiejętność prowadzenia zebrań; Tworzenie strategii zmiany postawy.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Eksmisja - to wykonanie orzeczenia sądowego, które rozwiązuje stosunek prawny uprawniający do używania lokalu oraz nakazuje opróżnienie lokalu. Nie można jej przeprowadzać w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Zakaz ten nie będzie jednak respektowany w przypadku osób, które zostały zobowiązane do opuszczenia lokalu z powodu znęcania się nad rodziną.

finanse, szkolenie zamknięte

Rekomendacja S II - to zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego zmierzające do zmniejszenia ryzyka zaciągania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Stanowią one uzupełnienie Rekomendacji S, obowiązującej od lipca 2006 roku. i mają na celu ograniczenie dyktatu banków w zakresie zasad oprocentowania kredytów walutowych. Banki są zobowiązane do informowania klientów o spredzie walutowym, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut w trakcie całej umowy. (W skali roku na spreadzie od kredytów walutowych banki dodatkowo zarabiały ok. 100 mln zł.). Te powinności, w warunkach konkurencji między bankami, powinny przyczynić się do spadku cen kredytów.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

garaż - budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

szkolenie dla firmy, budowlane

Szczelność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego w konstrukcji budowlanej, narażonego na działanie ognia z jednej strony, do nieprzepuszczania płomieni i gorących gazów na stronę nienagrzewaną. Szczelność ogniową oznacza się symbolem (E) oraz określa się w minutach, np. E 90.

Pomieszczenia na pobyt ludzi - dzielą się na:

  1. Przeznaczone na stały pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
  2. Przeznaczone na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia ślesin, hotel konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale konferencyjne