Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. hotel ślesin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte,szkolenia, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenie otwarte

Certyfikat

Dokument (świadectwo, zaświadczenie, poświadczenie) potwierdzający zgodność czegoś z wzorcem lub normą.

Test

metoda służąca uzyskaniu wiedzy na temat zachowań lub postaw w określonych sytuacjach. Test zazwyczaj składa się z wprowadzenia - instrukcji, zestawu pytań z odpowiedziami i klucza, arkusza wyników.

finanse, szkolenie

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

ubezpieczenia, szkolenia

Odkupienie - Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto bankowe.

szkolenie dla firmy, budowlane

Współczynnik dyfuzji pary wodnej - Określa jaka masa pary wodnej przenika w ciągu godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody, wykonanej z materiału o grubości 1 metra, przy różnicy ciśnienia o wartości 1 hPa po obu stronach materiału.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskow... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli e... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspe... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników dzia... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy s... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego, zasadami obrotu papierami wartościowymi, analizą marketingową przedsiębiorstw, wybranych zagadnień prawa handlowego, tworzeniem biznes planu. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Państwową.

Program szkolenia

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo układowe i upadłościowe
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Rola państwa w przedsiębiorstwie
 • Spółki handlowe
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunkowość w Polsce
 • Zasady działalności przedsiebiorstw
 • Biznes plan
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

Szkolenie: Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej negocjacji, pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji, podniesienie efektywności podejmowanych działań, nabycie umiejętności skutecznych negocjacji. Nauczyć skutecznie i profesjonalnie wykorzystywać w praktyce instrumenty i narzędzia w trakcie trwania całego procesu negocjacyjnego. Szkolenie pozwala ocenić ważkość zagadnienia optymalnych negocjacji biznesowych.

Program szkolenia

 • Planowanie negocjacji
 • Przebieg negocjacji - fazy postępowania
 • Prowadzenie negocjacji, czyli etap zasadniczy
 • Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Ocena negocjacji
 • Postawy negocjacyjne
 • Ostrośność negocjacyjna
 • Trudne momenty w trakcie negocjacji

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia

Wymeldowanie - Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

finanse, szkolenie zamknięte

Ryzyko stopy procentowej - przy udzielaniu kredytów hipotecznych najważniejsze są stopy referencyjne, np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, czyli średnia stopa oprocentowania kredytów oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym.

Kredyt kupiecki - nazywany także handlowym lub towarowym (ang. open account), to uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzedaży odroczenie płatności odroczenie terminu zapłaty za odebrany towar lub wykonane usługi. Najczęstszym okresem odroczenia jest 30 dni. Stosowany wobec sprawdzonych partnerów biznesowych. Transakcję opartą na kredycie kupieckim można ubezpieczyć, średni koszt tej operacji to 0,5 proc wartości transakcji.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

szkolenia dla firm, budowlane

Cokół - Najniższa część zewnętrznych ścian budynku. Może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do wyższej części ściany. Zwykle jest wykończony innym materiałem niż reszta elewacji, jego zadaniem jest ochrona budynku m.in. przed deszczem czy śniegiem.

YTONG MULTIPOR - Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Bardzo mała gęstość płyt YTONG MULTIPOR - 115 kg/m3 - sprawia, że materiał ten jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła bloczków YTONG MULTIPOR wynosi U = 0,045 [W/mK]. Płyty YTONG MULTIPOR stosuje się do wykonywania dociepleń ścian od zewnątrz i wewnątrz oraz dociepleń stropów garaży, piwnic i przejść.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2018

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia konin, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn,szkolenia, hotel konin